Avaleht SEO Kodulehe leitavuse parandamine välisturul

Kodulehe leitavuse parandamine välisturul

Kodulehe leitavuse parandamine välisturul ehk võõrkeelne SEO on põnev teema, sest selles põimuvad kaks turundajate jaoks proovikivisid pakkuvat valdkonda: välisturul tegutsemine ja SEO. Esiteks, edu välisturul kasvatab ettevõtte käivet märkimisväärselt. Teiseks, käibekasvu kindlustab ka kodulehe positsiooni paranemine otsimootoris. Edusammud nendes kahes valdkonnas on võrreldavad uue tootesarja turule toomise, uue müügikanali arendamise või eduka reklaamikampaania tulemustega. Võõrkeelne SEO väärib seega vaeva ja tähelepanu!

Kõigepealt mõistetest. Käesolevas artiklis räägime võõrkeelse kodulehe turundamisest välisturul, mitte Eesti turul võõrkeelt kõnelevatele inimestele. Mõistet SEO (search engine optimization) ehk „kodulehe optimeerimine otsimootori jaoks“ kasutame, et tähistada mitmeid erinevaid tegevusi, mis aitavad parandada kodulehe leitavust ehk orgaanilist positsiooni otsimootoris.

1. Domeeni registreerimine

Võõrkeelse kodulehe domeeni valimisel on kolm võimalust. Oletame, et põhidomeen on sinuäri.ee ja vajate domeeni soomekeelse veebisaidi jaoks. SEO mõttes kõige halvem valik on alamdomeeni kasutamine ehk võõrkeelse kodulehe sidumine domeeniga fi.sinuäri.ee. Veidi parem variant on võõrkeelne koduleht eraldi kausta majutada ja kasutusele võtta domeen sinuäri.ee/fi. Kõige parem on osta riigipõhine tippdomeen sinuäri.fi. Viimane on nendest kolmest domeenist soomlasele kõige paremini leitav. Kui võõrkeelse põhimärksõna kujuline riigipõhine tippdomeen on vaba, ostke ka see, sest selle kasutamine toob õigesti tegutsedes suure tõenäosusega teie ettevõttele ühe esimestest otsimootori positsioonidest.

2. Kohalik IP-aadress ja veebimajutusteenus

Võõrkeelse kodulehe võiks välisturul asuvasse serverisse majutada – näiteks Soome turule suunatud koduleht oleks Soome kohalikus serveris ja Soome IP-aadressiga. Vähemalt käsitlused aastast 2012 toovad kodulehe serveri asukoha välja kui Google’i SEO algoritmi mõjutava aspekti. Kas see tänapäeval ka tõesti nii on ja kui palju see reaalselt leitavusele juurde annab, on küsitav, aga kahju see orgaanilisele positsioonile kindlasti ei tee. Oluline on ka see, et valitud server oleks võimalikult kiire, sest kodulehe avanemise kiirus annab otsimootorites plusspunkte.

3. Külastajate suunamine õigele saidile

Paljud tuntud brändid, näiteks Coca-Cola, pakuvad avalehele saabudes võimalust valida riik. Kui teie koduleht ei ole kõikides keeltes olemas, pole selle lisavaliku pakkumine kuigi mõttekas. Kõige lihtsam on Soomest saabuvad külastajad otse Soome turule mõeldud saidile suunata. See on kodulehe asukohapõhine sihtimine(inglise keeles geotargeting). Seejuures ei tohi unustada, et Soome külastajad peavad soovi korral kiiresti ja mugavalt leidma nupu, mis viib nad inglis- või eestikeelsele leheversioonile, sest soome keel ei pruugi olla nende emakeel. Kodulehe asukohapõhine sihtimine on võimalik seadistada mõne klõpsuga. Google Webmaster Toolsis saab seda teha menüüpunkti „Search Traffic“ ja valiku „International Targeting“ all. Sarnane valik on Bing Webmaster Toolsis menüüpunkti „Geo-Targeting“ all. Käsitsi hreflang-märkeid lehele sisestada ei ole hea idee, kui koodikirjutamine ei ole teie igapäevane tegevus.

4. Märksõnade nimekiri iga keele jaoks

Et kodulehe optimeerimise tegevused oleks eesmärgistatud ja tulemused mõõdetavad, on vaja märksõnade nimekirja. Võõrkeelset märksõnade loetelu on vaja ka võõrkeelse SEO jaoks. Et välisturud on Eesti turust üldjuhul suuremad, tuleb seda silmas pidada ka märksõnade nimekirja koostamisel, lisades sinna rohkem kitsamaid märksõnu. Väga kitsaid, otseselt toodete ja teenustega seotud märksõnu nõuab näiteks ingliskeelne turg. Võõrkeelse märksõnade nimekirja koostamisel saab abiks olla näiteks kodulehe optimeerimisele spetsialiseerunud tõlkebüroo.

5. URL-ide adapteerimine

Lingi kuju peab võõrkeelse kodulehe üles seadmisel muutma, et see sisaldaks strateegilist märksõna. Linkide ehk URL-ide adapteerimine on eriti oluline nende keelte puhul, mis ei kasuta ladina tähestikku, näiteks vene keele puhul. Arusaadavat ja loogilist linki peetakse oluliseks – venekeelsed, kirillitsa-lingid tuleb ladina kirja translitereerida.

6. Saidikaart iga keele jaoks

Iga võõrkeelse kodulehe jaoks tuleb luua eraldi saidikaart. Seda saab WordPressi platvormil asuva kodulehe puhul lihtsalt teha Yoast SEO või Google XML Sitemapsi pluginate abil.

7. Kodulehe tõlkimine

Koduleht, millega välisturul läbi lööte, ei ole Google Translate’iga tõlgitud. Automaattõlget pakkuvad pluginad tõlgivad eesti keelt teistesse keeltesse sellisel tasemel, et tulemus ei ole arusaadav. See teeb mainele korvamatut kahju. Kasutage tõlkebürood, kellel on kodulehtede tõlkimise kogemus, võimekus ning kes kasutab sihtkeelt emakeelena kõnelevaid eriharidusega tõlkijaid ja toimetajaid. Professionaalsest tõlkebüroost saate kvaliteetse võõrkeelse teksti, mis teie ärile au teeb.

8. Kodulehe sisu kohandamine välisturule

Olenevalt sellest, milliseid tooteid ja teenuseid välisturul pakkuma hakkate, võib vajalik olla kodulehetekstide ümberkirjutamine. Ka peavad võõrkeelse kodulehe tekstid olema kooskõlas kohalike seadustega. Samuti tuleb olenevalt välisturust muuta tekstide stiili. Meie oleme eesti keeles harjunud oma klienti sinatama, kuid näiteks vene keeles teietatakse klientipeaaegu alati ja sinatamine tuleb tõlgetes, pakkumistes ja müügiüleskutsetes läbivalt teietamiseks muuta. Sisu ümberkirjutamisel ja välisturule kohandamisel saab samuti abiks olla tõlkebüroo, kes pakub sisuloome teenuseid.

9. Kodulehe lokaliseerimine välisturu jaoks

Peale sisuliste muudatuste tuleb võõrkeelsel kodulehel teha ka tehnilisemaid kohandusi. Rahaühikudning kellaaja ja kuupäeva vormingudpeavad vastama välisturul kasutusel olevatele. Samuti lisab usaldust välisturu postiaadressja telefoninumber. Välisturu jaoks sobiva postkasti tellimine on igakuine väike kulu, samuti on seda välisturule vastava ülesehitusega telefoninumber, mida pakub näiteks Skype.

  • Võõrkeelsete metakirjelduste ja tiitlite loomine

Kodulehe tiitel ja metakirjeldus ilmuvad otsimootori tulemuste lehel teie äri kirjeldava infona ja meelitavad inimest lehele liikuma. Kodulehe kohandamisel välisturule ei piisa ainuüksi metakirjelduste ja tiitlite tõlkimisest. Tiitlid ja metakirjeldused tuleb märksõnade nimekirjaga kooskõllaviia ja välisturul tegutsevate konkurentide tiitlitega võrreldesatraktiivsemaks kirjutada. Hea tiitel võiks olla keskmiselt 65 ja metakirjeldus 156 tähemärki pikk.

  • Metainfo adapteerimine võõrkeelde

Peale metakirjelduste ja tiitlite kohandamise on oluline adapteerida ka muu metainfo: piltide metainfo(alt-märgistused), sildid, kategooriadjms. See info ei tule mitte otse tõlkida, vaid kohandada märksõnade nimekirja arvesse võttes.

  • Välisturu otsimootorite jaoks optimeerimine

Google’i ja Bingi kõrval tuleb venekeelsel turul läbi löömiseks venekeelne koduleht lisada Yandex.ru otsimootorisse. Hiina turule sisenedes peaks hiinakeelse kodulehe kättesaadavaks tegema ka Baidu otsimootoris.

  • Välisturu lingistrateegia

Lingistrateegia on ülioluline osa kodulehe optimeerimisega seotud tegevustest. Välisturu jaoks tuleb luua eraldi lingistrateegia. Üks osa sellest võiks olla võõrkeelse kodulehe lisamine välisturu lingiloeteludesseja veebikataloogidesse. Teine osa võiks olla lingi klõpsamiste teenimine samas riigis asuvatelt lehekülgedelt, blogidestja meediaväljaannetest. Välisturult teie kodulehele suunavad kohalikud lingid on parema positsiooni saavutamiseks olulised.

  • Google Analytics erinevate regioonide lehtedele

Ka võõrkeelsete lehtede külastuste jälgimiseks ja kasutusstatistika analüüsimiseks tuleb paigaldada Google Analytics. Kui soovite analüüsida eesti-, soome- ja ingliskeelselt turult saabuvate külastajate käitumist ja statistikat eraldi, seadke üles erinevad Google Analyticsi jälgimiskoodidiga lehekülje jaoks. Kui tegelete sellise frantsiisiga, et mõistlik on analüüsida külastajate käitumist ühiselt, olenemata sellest, milliselt turult nad saabusid, seadke üles üks Google Analyticsi jälgimiskoodkõikide lehtede peale. Kui kasutate ühte domeeni ja hoiate erikeelseid lehti erinevates kaustades (lingikujuga sinuäri.ee/fi), on kõige parem Google Analytics seadistada nii, et saate analüüsida nii kõikide kasutajate käitumist üheskoos kui ka riigiti.

Kui võtate võõrkeelse kodulehe lansseerimisel neid punkte arvesse, aitate välisturu otsimootoris paremate orgaaniliste positsioonide saavutamisele kõvasti kaasa. Iga strateegilise märksõnaga tehtud samm otsimootoris ülespoole kasvatab ettevõtte käivet.

Minni Luuk
SEO & sisuloome
Toimetaja tõlkebüroo