Avaleht Sotsiaalmeedia Kuidas kasutada sotsiaalmeediat noorte värbamisel?

Kuidas kasutada sotsiaalmeediat noorte värbamisel?

Värbamiskampaania on üha rohkem levinud personaliotsingu viis, mille käigus võetakse eesmärgiks kandidaatide leidimine läbi mõne sotsiaalmeedia kanali. Kahtlemata on sotsiaalmeediakanalid nagu Facebook ja Instagram hea võimalus, et jõuda suure hulga potentsiaalsete kandidaatideni, aga kuidas teha seda nii, et see ka tulemuse tooks?

Kandidaadi teekond ja selle kaardistamine

Esmalt tuleb aru saada ning enda jaoks lahti mõtestada kliendi teekond. Kliendi teekonna kujutamine tunnelina on tarbijaturundusest tuntud kontseptsioon. Selle abil kaardistatakse kliendi teekond esimesest kokkupuutest ettevõttega kuni müügini. Eesmärgiks on kasvatada inimese huvi igal sammul ning suunata klient tegema, seda mida soovid – olgu selleks siis uudiskirjaga liitumine, päringu saatmine või ostu sooritamine veebilehel. Kuna tegemist on tunneliga, siis tuleb sinna suunata suur hulk inimesi, kuna paratamatult langeb osa inimesi välja. Tunneli lõppu jõuab ehk soovitud lõpptegevuse sooritab vaid väike osa tunnelisse sisenenud inimestest.

Sama kontseptsiooni saab rakendada personali värbamisel, kus soovitud lõpptegevuseks on kandideerimine.

Esimene samm on inimeses esmase huvi äratamine läbi silmapaistva tööpakkumise sotsiaalmeedias või tööportaalis. Kui huvi on tekitatud, siis liigub inimene järgmise sammuni, milleks on maandumine spetsiaalselt vakantse positsiooni jaoks loodud maandumislehele ehk kampaanialehele. Edasi tuleb potentsiaalset kandidaati veenda läbi teksti, pildi ja video kandideerima.

Sotsiaalmeedia on oluline värbamiskanal

Palgainfo Agentuuriga koostöös läbiviidava Eesti suurima tööturu-uuringu tulemused näitavad, et ainult 13% inimestest on täna tööjõuturul aktiivsed kandidaadid. See tähendab, et vaid väike osa inimestest on ise aktiivselt erinevates tööportaalides ja muudes kanalites tööd otsimas. Enamik on passiivsed kandidaadid, kes ise tööportaalides aega ei veeda, kuid on avatud uutele pakkumistele. See-eest veedavad inimesed üha enam aega sotsiaalmeedia kanalites.

Samast uuringust selgus ka, et enamik inimesi eelistab sotsiaalmeedia kanaleid esimese tööotsingu kanalina. Sealhulgas kasutatakse töö otsimisel enim Facebooki. Noored veedavad suure hulga oma ajast Facebookis, Instagramis ning Twitteris ja see tähendab, et tööandjad peaksid oma töökuulutuse sõnumiga olema just nendes kanalites.

Sihtrühma valimine ning reklaam

Facebook on teada-tuntud platvorm, mille abil saavad ettevõtted ja turundajad postitada sisu ja reklaame inimestele vastavalt nende profiilile, hobidele, huvidele ning kellaajale, mil soovitud sihtrühm kanalis aega veedab. Sõltuvalt sellest, milline profiil Sinu soovitud kandidaadil on ja kui tihti Sa oma reklaami soovid näidata, on Sul võimalik jõuda väga suure hulga inimesteni. Seda ükskõik millise positsiooni puhul.

Sihtrühma konkreetne määratlemine aitab parandada ka kandidaatide kvaliteeti. Toome näite – kui potentsiaalse kandidaadi puhul on oluline, et tal oleks kõrgharidus, siis Facebookis saab reklaami sihtrühmaks valida vähemalt bakalaureuse kraadiga inimesed. See elimineerib ilma kõrghariduseta inimesed ning tõstab kandidaatide kvaliteeti. Kui soovid rohkem infot, kuidas kirjeldada oma ideaalset kandidaati ning kuidas see värbamisprotsessis Sulle kasuks tuleb, siis loe artiklit Brandemi blogist.

Näide: SA Õpilasmaleva sotsiaalmeediakampaania

Hiljuti otsisime Sihtasutus Õpilasmalevale suviseks perioodiks rühmajuhte. Töö natuurist tulenevalt oli soovitud kandidaadi profiil üpris laialt määratletud. Reklaamidega sihtisime keskharidusega eesti keelt kõnelevaid noori vanuses 19 kuni 30 eluaastat. Reklaami koostamisel lähenesime noortele loominguliselt – postitasime üleskutse, kus lasime noortel märkida kommentaaridesse sõbra, kes soovib teenida suvel raha. Nimelt hea palk 2-3 nädala eest malevas töötades oli üks peamistest värbamisargumentidest, miks noor peaks oma töökohaks valima just õpilasmaleva.

Kokku jõudsime reklaamiga 38 326 nooreni ning konkreetne postitus sai 93 kommentaari.

Millele mõelda enne kampaaniaga alustamist?

Veel enne, kui alustad hoogsalt värbamise eesmärgil reklaamide üles seadmisega mõnes sotsiaalmeedia kanalis, mõtle läbi, mis sammud tuleb kandidaadil enne kandideerimist teha. Oluline on leida kuldne kesktee kandidaadi teekonna ja selle läbimiseks kuluva aja vahel, seda eriti noorema sihtrühma puhul.

Mõtesta lahti kandidaadi profiil ning värbamisargumendid, mis Sind tööandjana konkurentidest eristaks. Klišeelikud väljendid nagu “konkurentsivõimeline palk”, “huvitav töö” ja “sõbralik kollektiiv” ei eristu. Vastavalt profiilile ja värbamisargumentidele saad luua silmatorkava pildi ja haarava reklaamteksti, mis ärataks potentsiaalses kandidaadis huvi ning paneks teda kandidaadi teekonnas järgmisele sammule liikuma.

Brandem on Eestis unikaalne tööandja turunduse ja värbamisega tegelev agentuur, mille missiooniks on aidata ettevõtetel hoida ja leida häid töötajaid. Kui soovid nõu noorte värbamisel, siis võta meiega ühendust tere@brandem.ee.

Maarja Närska,
turundusjuht
Brandem Baltic OÜ