Avaleht Turundus Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ehk reklaamide olulised visuaalsed omadused

Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ehk reklaamide olulised visuaalsed omadused

Reklaamides on pilt kordades esilekutsuvam ja meeldejäävam kui tekst. Meie kognitiivsed protsessid töötavad piltidega palju paremini. Erinevad uuringud on tõestanud, et inimene jätab loetust meelde kõigest 20%, kuid koguni 70% sellest, mida ta näeb. Suurem osa maailmatunnetusest käib läbi silmade. Me seostame pilte mälestuste, teadmiste ja uskumistega. Läbi kujutluspildi on inimesi palju lihtsam veenda.

Pole siis ime, et reklaamfotograafidel on kõrged standardid ja mitte ainult pildikvaliteedi osas. Visuaalsete tehnikate oskuslik kasutamine on viis, kuidas juhtida mitte ainult sõnumit edastavat reklaami, vaid ka seda, kuidas vaataja reklaami näeb, millised emotsioonid teda valdavad seda vaadates ja millised vaimsed seosed pildiga tekivad. Paljud ei kujuta ettegi, kui olulised on näiteks vertikaalsed jooned reklaamis. 

Visuaalsed tehnikad põhinevad mitmetel visuaalsetel omadustel, mida tavaliselt kasutatakse fotograafias. Kui fotograafid mõtlevad tõele ja sellele, kuidas seda edasi anda, mõtlevad reklaamiinimesed ainult sellele, kuidas veenda avalikkust, et nende lugu on tõde ja just nende toode on parim.

Reklaamide visuaalne väljanägemine mängib suurt rolli reklaamide tajumisel. Järgnevalt vaatamegi visuaalseid tehnikaid, mis on reklaame luues ilmtingimata vajalikud.

Värvide kasutamine ja psühholoogia

Värvide loominguline kasutamine. Rahulikke pastelseid värve seostatakse pigem ebameeldivate asjadega.
Värvide loominguline kasutamine. Rahulikke pastelseid värve seostatakse pigem ebameeldivate asjadega.

Värvipsühholoogia uurib seda, kuidas värvid inimesi mõjutavad. Teadlased on juba tõestanud, et värvid võivad muuta meie tuju, mõjutada käitumist ja tekitada emotsioone. See on hea uudis, kuna reklaami ülesehitus põhineb sellel, kuidas inimesed reageerivad mingile kindlale elemendile. Seega on värvikasutus üks põhilisi visuaalseid põhitehnikaid ostja meeleolu mõjutamiseks. 

Kahjuks toimivad värvid erinevate sotsiaalsete ja kultuuriliste rühmade jaoks erinevalt. Ja erinevused võivad olla tohutud. Näiteks sümboliseerib must värv mõne inimese jaoks leina, rokkkultuuri jaoks on must aga üks lahedamaid värve. Vaatajaskonna jaoks õigete värvide valimine on hädavajalik. Siiski peetakse mõnda värvi või tooni ühtmoodi õnnelikuks või kurvaks, emotsionaalseks või külmaks, tuues esile jõu või nõrkuse, värskuse või haiguse.

Värviteooria ei räägi mitte ainult üksikute värvide kohta, vaid ka värvide assotsiatsioonidest. Näiteks komplementaarvärvus on üks värvus värvipaaris, mille värvitoonid kõrvuti moodustavad võimaliku suurima kontrasti. Kontrasti kasutatakse reklaamis sageli, kuna see on ligitõmbav ja seda on lihtne meelde jätta. Seega on niisuguste komplementaarvärvide kasutamine nagu sinine ja kollane ning punane ja roheline tavaline visuaalne tehnika.

Kompositsioonil on oluline koht

Nike’i trükiajakirja reklaam. Põhielemendid on paigutatud nii, et vältida keskpunkti.
Nike’i trükiajakirja reklaam. Põhielemendid on paigutatud nii, et vältida keskpunkti.

Nagu fotograafiaski, loob kompositsioon objektide omavahelised suhted. Samuti loob kompositsioon seose reklaamitava toote või teenuse ja vaataja vahel. Kasutades kolmandiku reeglit, on võimalik teada saada, millist reklaami osa vaataja kõigepealt näeb. Pilt tuleb jagada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt kolmeks, tõmmates kaks vertikaalset ja kaks horisontaalset joont.

Kolmandiku reegel ütleb, et nende joonte ristumised moodustavad pildi osa, mida vaataja kõigepealt näeb. Nii tekib neli punkti, kuhu vaataja silm loomulikult maandub. Sinna võiks paigutada reklaami kõige olulisema osa.

Perspektiivide ja proportsioonidega töötades saab kontrollida, kuidas vaataja objekti tajub. Ostjat saab mõjutada ka reklaamis olevate inimeste pilkude abil.

Näiteks kui inimesed vaatavad mõnda eset, saab ostja aru, et eset pakutakse, ja jätab toote meelde. Kui inimesed vaatavad otse ostja silmadesse, tunneb ostja nõudlikku suhtumist ja jätab reklaami ja reklaamis olevad inimesed meelde. Tavaliselt juhtub see kuulsuseid esindavate reklaamidega. Inimesed ei samastu nendega, aga mäletavad, milliseid tooteid need kuulsused armastavad või soojalt soovitavad.

Tekitage juhtjooned

Tark juhtjoonte kasutamine Heinzi reklaamis.
Nutikas juhtjoonte kasutamine Heinzi reklaamis.

Inimestel on loomulik joonte järgimise oskus. See võib olla tingitud asjaolust, et me liigume pidevalt teedel ja radadel või hoopis sellest, et veedame palju aega autoga ja muude liiklusvahenditega sõites. Reklaame luues on see aga ülioluline teave.

Reklaamis tahtlikult jooni luues saab suunata vaataja reklaami kõige olulisemate omaduste juurde. Jooni saab efektiivselt joonistada või neid suunata nii, et need osutavad inimeste sõrmedele, pilkudele, värvidele või objekti mõõtmetele.

Näiteks võivad mahla pritsmed suunata vaataja pudelist värske apelsinini. Pilti, millel on visuaalne tee kahe objekti vahel, on lihtsam ära tunda, kui sellist pilti, millel on üksnes mahlapudel ja apelsin. See on ühtlasti ka paljude joogireklaamide saladus.

Võti peitub sümmeetrias

Sümmeetria ja peegeldamine. Maestro Limpio “Reflection” kampaania, Grey Agency. Veebruar 2008
Sümmeetria ja peegeldamine. Maestro Limpio “Reflection” kampaania, Grey Agency. Veebruar, 2008

Inimese aju töötab mustrite järgi. Me õpime struktuure ära tundma ja ei võta neid struktuure enam kunagi lahti.

Sümmeetria on reklaamis võimas tööriist. Sümmeetria annab korra, elegantsi ja stiili. Inimesed kipuvad reklaamides sümmeetriat nautima ja sellele rohkem tähelepanu pöörama. Sümmeetrilisi objekte on kergem meelde jätta.

Sümmeetrial on ka emotsionaalne külg. Näiteks tekitavad veepeegeldused nostalgiat ja panevad meid mõtlema armastusele ja perekonnale. Sümmeetri tekitab tunde justkui poleks me üksi.

Valge ruum (või ka negatiivne ruum) on hea sõber

WWF “Shark” kampaania, DDB Agency. Juuni 2010.
WWF “Shark” kampaania, DDB Agency. Juuni, 2010.

Reklaam peab olema lihtne ja arusaadav. Me ei soovi segaduses inimesi, kes ei saa aru, mida reklaamitud on. Sel juhul on valge ala teie liitlane.

Valgel ruumil on palju rolle. Esiteks hoiab see pildi heleda ja pingevaba. Teiseks võimaldab see vaatajal keskenduda tootele või teenusele, mida soovitakse müüa. Valge ruum jätab ka professionaalse ja elegantse mulje. 

Kordused ja mustrid

Korduste ja mustrite abil aidatakse meil asju meelde jätta. Kuni sellega üle ei pingutata, on ostjat lihtsam veenda lillekimbuga kui ühe õiega ja pigem metsaga kui ühe puuga.

Mustrid loovad tugevat muljet ja tähendust. Meile meeldib ühtekuuluvus ning gruppi ja kogukonda kuulumine. Ka negatiivses rollis võib kasutada mustreid ja kordusi. Näiteks näitab üksik erinev objekt sarnaste objektide rühmas iseseisvust, loovust, tugevat iseloomu ja julget suhtumist.

Kõrvutamine

Kinderi üllatusmuna kampaania
Emad nõuavad Ameerikas relvavägivalla piiramist ja relvade kasutamisega seotud rangemaid seaduseid. Kinderi üllatusmuna kampaania. Grey Agency. Juuli, 2013.

Kõrvuti asetamine on tehnika, mille abil paigutatakse elemendid kontrasti loomiseks üksteise kõrvale. Kõrvutamisel ei põhine kontrastsus ainult heledusel. See võib põhineda ka värvil, suurusel, positsioonil, sotsiaalsetel omadustel ja paljudel muudel aspektidel.

Kontrastsus on reklaamis väga võimas tööriist. Inimesed kipuvad samastuma reklaamis nähtuga. Klassikalised kontrastid, näiteks puhas ja räpane, on pesuaineid müünud juba aastaid.

Kõrvutamine on meetod, millega veenda inimesi millegagi liituma. Just samamoodi on ka kaabakaid ja kangelasi filmides kõrvutatud.

Fookuspunkt

Fookuspunkti loominguline kasutamine
Fookuspunkti loominguline kasutamine. KelOptics “Impressionism” reklaam. Y&R Agency.

Kujutise fookuspunkt on pildi peategelane. Reklaamimisel on vaja tugevat fookuspunkti rohkem kui kusagil mujal. Kogu pilt on koondunud fookuspunkti ümber. Kasutades värve, kujundeid ja juhtjooni, rajate tee fookuspunktini selle eesmärgiga, et vaataja seda näeks ja mäletaks. Kõik muud reklaami elemendid on ainult fookuspunkti esiletõstmiseks. Fookuspunktiks ongi müüdav toode või teenus.

Reklaamide visuaalne pool mõjutab brändide ja reklaamide tajumist

Reklaami visuaalseid tehnikaid on palju uuritud ja see on kindlasti valdkond, mis pakub paljudele suurt huvi. Igal aastal valib Pantone Värviinstituut disainis ja reklaamis isegi värviprognoosi ja aasta värvi.

Reklaam on muutnud viisi, kuidas inimesed kaubamärke ja tooteid näevad ja neist aru saavad. Visuaalsed tehnikad on arenenud fotograafia rollist teistsuguseks rakenduseks. Kuigi kahe rakenduse eesmärgid võivad olla kui öö ja päev, võimaldavad fotograafia tehnikad ja põhimõtted luua reklaamis tugevaid visuaale.