Avaleht Turundus Värbamisturundus: kuidas luua kampaanialeht, mis toob rohkem kandidaate?

Värbamisturundus: kuidas luua kampaanialeht, mis toob rohkem kandidaate?

Hästi toimivate värbamismaterjalide eesmärk on anda potentsiaalsetele kandidaatidele piisavat infot ettevõtte ja töö sisu kohta ning panna nad nii tööd kui ettevõtet kõrgelt hindama. Pelgalt tööportaalis avaldatud mitteeristuv töökuulutus tulemust ei saavuta.

Ettevõtte ja tööpakkumise olulise info ja tööandja väärtuspakkumise esiletoomiseks on kampaanialeht parim vahend. See annab hea võimaluse kandidaadi veenmiseks ning näitamaks, et just Sinu ettevõte on tööotsija jaoks õige tööandja.

Selles artiklis keskendumegi värbamisel kasutatavate kampaanialehtede koostamise parimatele praktikatele. Kuid esmalt, mis on kampaanialeht?

Kampaanialeht kui kasulik tööriist värbamises

Kampaanialeht on eraldiseisev veebileht, mis sisaldab veenvaid elemente nagu tähelepanu haarav pealkiri, pilkupüüdev visuaal, milleks võib olla pilt või video, sihtrühmale korda minevad usaldusväärsust loovad elemendid ja muu. Kõik kampaanialehel olevad elemenid püüavad viia lehe külastaja lähemale soovitud tegevuse sooritamisele. See tegevus võib olla kasuliku materjali allalaadimine, registreerimine üritusele, kasutajakonto loomine, demonstratsiooni aja kokkuleppimine või midagi muud.

Värbamisel kasutatavad kampaanialehed on loodud vaid ühel konkreetsel eesmärgil: leida õige talent ning panna ta kandideerima.

Selle eesmärgi saavutamisel on äärmiselt oluline tuua esile ainult oluline info ning eemaldada kõikvõimalik müra, mis võib potentsiaalset kandidaati soovitud tegevuse sooritamise juures häirida või takistada.

värbamisturundus
Joonis 1. Brioxile loodud kampaanialehe näide.

Potentsiaalne kandidaat võib kampaanialeheni jõuda läbi mitme erineva kanali: näiteks klikkides sotsiaalmeedias nähtud vakantse positsiooni reklaami peal või hoopis töökuulutusel. Idee on selles, et kõik kanalid, kus kuulutatakse tööpakkumise kohta, viivad kampaanialehele, kus tutvustatakse vaba positsiooni sügavuti. Tulemusliku sotsiaalmeedia kampaania olulisusest ja koostamisest saad lähemalt lugeda värbamisturunduse artikli esimesest osast.

värbamisturundus kampaanialeht
Joonis 2. Kanalid, mis viivad värbamiskampaania südameni ehk kampaanialeheni.

Värbamise kampaanialehe parimad praktikad

Inimeste tähelepanuvõime on üha vähenemas: keskmine tähelepanuvõime on 8 sekundit ning keskmisel veebilehel loetakse ainult 28% sõnadest (statisticbrain.com). See tähendab, et kampaanialeht peab püüdma potentsiaalse kandidaadi pilku ja äratama piisavalt huvi esimese 8 sekundi jooksul, et ta jätkaks lugemist. Kuid isegi kui tähelepanu on saavutatud, siis enamjaolt loeb kandidaat vaid veerand kampaanialehel olevast sisust.

Kuigi need numbrid ei kõla just paljutõotavalt, on olemas kampaanialehtede koostamise parimad praktikad, mida järgides on võimalik saavutada seatud eesmärk.

1. Tea, kuhu oluline informatsioon paigutada

Enne, kui potentsiaalne kandidaat on valmis täitma kontaktvormi ning saatma oma andmed värbajale, heidab ta pilgu üle kogu ekraani. Ekraanil nähtav sisu aitab vaatajal aru saada, millist tegevust teha järgmisena. Nii pea, kui vaataja on kogu ekraanil olevale sisule pilgu peale heitnud, tuleks lisada call-to-action nupp ehk tegevusnupp. Kus aga peatub esimesena vaataja pilk ning kus viimasena?

Tuleb välja, et inimesed alustavad veebilehe sisu vaatamist ülevalt vasakust nurgast ning lõpetavad all paremal, liikudes silmadega mööda siksakjoont. Kuulus ajalehtede disainer

Edmund Arnold, keda kutsutakse ka tänapäevase ajalehe disaini isaks, nimetas sellist naturaalset pilgu liikumist Gutenbergi mustriks.

Gutenbergi muster
Joonis 3. Gutenbergi muster, mida mööda vaataja silmad liiguvad (vanseodesign.com)

See printsiip illustreerib, kuidas inimese pilk liigub vasakult ülevalt diagonaalis alla kuni jõuab parema nurgani. Elemendid, mis on selle diagonaalse joone peal saavad enim tähelepanu. See tähendab, et joonele ja selle vahetusse lähedusse tasub lisada kandidaadile enim huvi pakkuv informatsioon nagu näiteks tööandja eristuv väärtuspakkumine. Diagonaali lõpus on õige hetk kandideerimiseni viiva nupu esitamine, kuna just sel hetkel on lugeja valmis sooritama soovitud tegevust – kandideerima. Vastupidiselt – elemendid, mis asuvad väljaspool joont, saavad vähem tähelepanu. Just sinna piirkonda tuleb lisada vähem oluline informatsioon positsiooni ning kandideerimise kohta.

2. Mida vähem seda parem 

Kandidaadile informatsiooni edastamisel tuleb alati lähtuda printsibist, et mida vähem, seda parem. See käib kõikide kampaanialehel olevate elementide kohta, kuid erilist rõhku tasuks panna kandideerimisvormile. Mida vähem väljasid on vormil, seda suurema tõenäosusega on kandidaat valmis vormi täitma. Küll aga tuleb kandideerimisvormi koostamisel veenduda, et kogu oluline informatsioon saaks kandidaatidelt küsitud.

Värbamisagentuuris Brandem viisime läbi värbamiskampaania professionaalsete tööriistade masinate müügi ja hooldusega tegelevale Eesti ettevõttele Stokker. Läbiviidud kampaania käigus otsisime Stokkerile laotöötajaid. Profiilist tulenevalt lisasime kampaanialehele kandideerimisvormi ainult kahe väljaga. Küsisime kandidaadilt tema nime ja telefoninumbrit, kuna rohkem informatsiooni esimeseks kontaktivõtmiseks vaja ei olnud. Värbamiskampaania tulemusena kandideeris läbi kampaanialehe 98 inimest, kellega personaliinimene sai ühendust võtta ning juba täiendavat infot kogemuse ja isikuse kohta küsida.

kampaanialeht stokker
Joonis 4. Stokkerile loodud kampaanialeht.

Samuti tasuks kampaanialehelt eemaldada navigatsiooniriba, kuna kampaanialehe eesmärk on panna huvitunud kandidaat kandideerima. Selles kontekstis on navigatsiooniriba ebavajalik müra, mis viib kandidaati kaugemale soovitud tegevuse sooritamisest ehk kandideerimisest.

3. Muuda tekst lihtsasti loetavaks

See punkt võib kõlada iseenesest mõistetavana, kuid ajastul, kus keskmisel veebilehel loetakse ainult veerand kogu kirja pandud tekstist, tuleb aidata vaatajal teksti lugemist lihtsustada. Teksti liigendamine aitab kandidaadil tekstist kiiremini aru saada ning tähelepanu suunata vaid kõige olulisemale.

kuidas inimene loeb
Joonis 5. Kuidas enamik inimesi teksti loeb (reddit.com)

Kõige tähtsam informatsioon tuleks esile tuua suures kirjas rasvaselt ning seejärel iga järgmiselt vähem olulisem infokild üha väiksemas kirjas. Kus võimalik tasub kasutada alampunkte, ikoone ning võimalikult lühikesi tekstilõike, et hoida lugeja haaratud.

4. Tutvusta töökeskkonda ning tulevast kollektiivi

Hea viis potentsiaalsele kandidaadile töökeskkonna ning kollektiivi tutvustamiseks on tööandja video lisamine kampaanialehele. Video annab võimaluse jäädvustada kõige lähedasemalt päris elu ning näitab tegelikku töökultuuri ettevõttes. Potentsiaalne kandidaat saab näha kollektiivi ettevõtte taga ning ta saab hoopis parema arusaama, kas ja kuidas tema võiks sellesse meeskonda sobituda.

Kandidaadid soovivad näha videos oma tulevast otsest ülemust 2.5 korda rohkem kui pelgalt ülevaadet ettevõttest (Lighthouse Research & Advisory) Hea viis juhi näitamiseks on video või pilt. Värbamisagentuuri Brandem kogemusel tehakse kolmandik kogu kampaanialehe klikkidest just videol. Video abil saab kiiremini infot kandidaadile edasi anda ning see muudab info tarbimise oluliselt lihtsamaks.

Kui tööandja pöördumisvideot võimalik teha ei ole, siis kampaanialehte koostades võib lisada lehele vahetu ülemuse tsitaadi koos pildiga. See annab hea võimaluse juhi kui inimese näitamiseks ning välja saab tuua tema juhtimisstiili või selgituse, milliseid inimesi juht oma meeskonda ootab.

5. Kuid ära arva, et kogu töö on nüüd tehtud

Kui kampaanialeht on valmis ning alustatakse värbamiskampaaniaga, ei tasuks kohe loorberitele puhkama jääda. Pool tööd on veel ees: vastavalt saadud reaktsioonile tuleb teha vajalikke muudatusi.

Võib juhtuda, et potentsiaalsed kandidaadid ei kandideeri või siis kandideerivad inimesed, kes ei vasta sobiva kandidaadi profiilile. Sellisel juhul tasub hinnata loodud kampaanialehte ning võimalusel kasutada veebianalüütikat, et aru saada, milles on probleem. Ehk on oluline info puudu või vales kohas? Kas kampaanialehe tekst on piisavalt selge ja arusaadav? Kas olulised kandideerimisnõudmised on selgelt välja toodud?

Sellest ei tohiks lasta end heidutada, vaid vastupidi – võtta seda kui õppetundi, mis paneb kampaania paremini toimima ning toob oodatud tulemused.

Toimiv kampaanialeht = rohkem kvaliteetseid kandidaate

Kampaanialeht on kasulik tööriist värbamisel, mis rakendades üleval mainitud nippe toob suurema hulga kvaliteetseid kandidaate. Kui Sul on vaja abi tulemusliku värbamiskampaania ning kampaanialehe koostamisel, siis võta värbamisagentuuriga Brandem ühendust aadressil tere@brandem.ee.

Maarja Närska